Historie

De historie van de Gele Ruiters

                                                                                                                                                                                                                                          
Een groep Oirsbeekse ponyruiters nam eind jaren ’60 deel aan de plaatselijke carnavalsoptocht. Deze “ponyclub van Oesjbek” won de eerste prijs en dat was voor Math Dortant en Theo Rensen het startschot voor de oprichting van een eigen ponyclub.  Op 30 november 1969 was het zover. Samen met Emile Cox, Jan Knops en Emilie Petrie was het eerste bestuur een feit. Nu nog een naam. Die werd door middel van een prijsvraag gevonden. “De Gele Ruiters” was de winnende naam en werd bedacht door Yvonne Knops.
In de beginjaren werd deelgenomen aan ponyrennen op de wilde baan en werd jaarlijks een ponykamp georganiseerd. Ook in andere Zuidlimburgse gemeenten werden ponyclubs opgericht en ontstond op 21 februari 1972 de kring Zuid-Limburg als onderdeel van het gewest Limburg van de NKB. Dat was het moment waarop overgeschakeld werd naar het rijden van dressuur en springen. Jaarlijkse hoogtepunten waren de clubkampioenschappen en de organisatie van een buitenconcours. Ook het rijden in achttalverband vierde in die dagen hoogtij.
Leden die de overstap naar de paarden wilden maken konden niet langer terecht bij de Gele Ruiters. Daarom werd op 12 maart 1975 besloten de ponyclub uit te breiden met een landelijke rijvereniging.

De Gele Ruiters stonden bekend om hun perfect georganiseerde concoursen, hetgeen resulteerde in een toewijzing van de bond op 3 augustus 1975 het Bondsconcours voor de pony’s te mogen organiseren.
Nadat in 1994 het 25-jarig jubileum van de Gele Ruiters werd gevierd, namen de ledenaantallen af en verminderde de animo voor verenigingsactiviteiten.
Tot 2011 was vervolgens het verzorgen van inschrijvingen voor concoursen de belangrijkste bestaansgrond van de vereniging.
Voor hun langjarige bestuurlijke verdiensten zijn erelidmaatschappen toegekend aan Theo Arnoldussen, Jan Knops en Theo Rensen. De bestuursleden Jan Knops en Els Houben zijn jarenlang lid geweest van het kringbestuur, waarmee de Gele Ruiters ook jarenlang op kringniveau bestuurlijk actief zijn geweest.
Onder het huidige bestuur, bestaande uit voorzitter Jos Jeurissen, secretaresse Els Houben en penningmeester Marijke Smeets is er in 2011 sprake van een
ommekeer. In april werd weer gestart met verenigingslessen, het ledenaantal neemt weer toe en in november werd in samenwerking met Ruitercentrum Daalderhof de Oirsbeekse Dressuurdagen georganiseerd.