Lidmaatschap

Lidmaatschap

Het lidmaatschap is verdeeld in 2 opties, rijdend lid en ondersteunend lid.

Rijdend lid:
Dit lidmaatschap is bedoeld voor ruiters en amazones die willen deelnemen aan wedstrijden. Dit lidmaatschap geeft toegang tot deelname aan verenigingsactiviteiten. Rijdende leden zijn automatisch lid van de KNHS.

Lidmaatschap KNHS:
Pc en Lrv de Gele Ruiters is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) Ieder  rijdend lid van onze vereniging wordt automatisch federatielid bij de KNHS voor de duur van een jaar. De vereniging moet voor alle leden een federatieafdracht betalen. Deze verplichte contributie wordt in januari van het contributiejaar bij de leden in rekening gebracht. Ieder KNHS lid heeft recht op toezending van het blad Paard en Sport en deelname aan wedstrijden. Opzegging bij de KNHS is alleen mogelijk voor 1 november. Na deze datum wordt het lidmaatschap stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Bij niet tijdige opzegging blijft men de KNHS-afdracht verschuldigd.

Ondersteunend lid:
Dit lidmaatschap is bedoeld voor leden die de club willen steunen. Voor bestuursleden, voor juryleden die moeten zijn aangesloten bij een club of voor ruiters/amazones die zich willen aansluiten bij een officiĆ«le vereniging.  Ondersteunende leden kunnen geen startkaart aanvragen. Dit lidmaatschap geeft wel toegang tot deelname aan verenigingsactiviteiten.

Duur lidmaatschap en opzeggen:
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een jaar en daarna stilzwijgend met de duur van een jaar verlengd. Opzeggen dient voor 1 november, voorafgaand aan het volgende jaar, schriftelijk bij het secretariaat te worden gemeld. Bij niet tijdige opzegging blijft men het lidmaatschapsgeld voor het volgende jaar verschuldigd.

 

Vrijwillige inzet:
De vereniging draait (uitgezonderd van de instructeur) volledig op vrijwilligers. Daarom wordt van  ieder lid verwacht om eenmaal per jaar de vereniging te ondersteunen bij het jaarlijkse concours.

Lid worden? Vul dan het inschrijfomulier in en  mail of stuur deze op naar:

lindatummers181@hotmail.com of Linda Tummers, Belemnieterf 181 6413 LZ Heerlen